پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS , SQL

SQL,پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای ACCESS

دانلود فایل

پایان نامه بررسی پایگاه داده در محیط نرم‌افزارهای  ACCESS , SQL   مروری بر SQL تاریخچه SQL از لابراتوار IBM در سان خوزه كالیفرنیا شروع می‌شود. جایی كه SQL در اواخر دهه 1970 میلادی شكل گرفت. كلمه SQL برگرفته از حروف اول كلمات Structuted Query Language ساخته شده و اغلب اوقات اشاره به ‘sequel’ می‌‍‌كند. این زبان ابتدا برای محصول DB2 شركت IBM (یك سیستم مدیریت پایگاه داده‌ای رابطه‌ای یا RDBMS كه امروزه نیز برای بعضی محیط‌ها فروخته می‌شود، طراحی شد.) در واقع SQL امكان RDBMS را فراهم می‌آورد. SQL یك زبان غیر روالمند می‌باشد، بر خلاف زبان‌های روانمند یا زبان‌های نسل سوم (3 GLs) مثل كوبول و C كه در آن زمانها ایجاد شده بودند. فهرست مطالب عنوان                                                                                                      صفحه فصل اول: بررسی بانك اطلاعاتی SQL……………………………………………………. 11 الف ـ آشنایی و استفاده از دستور SELECT ……………………………………………. 12 دستور SELECT ………………………………………………………………………………….. 13 پرس و جو با استفاده از DISTINCT………………………………………………………. 14 عبارات …………………………………………………………………………………………………… 15 شرایط…………………………………………………………………………………………………….. 15 عملگرها………………………………………………………………………………………………….. 16 عملگردهای ریاضی………………………………………………………………………………….. 16 عملگردهای مقایسه‌ای………………………………………………………………………………. 16 عملگرهای كاراكتری…………………………………………………………………………………. 17 عملگرهای منطقی……………………………………………………………………………………… 19 عملگرهای مجموعه‌ای………………………………………………………………………………. 20 عملگرهای دیگر……………………………………………………………………………………….. 21 توابع ……………………………………………………………………………………………………… 23 توابع جمعی……………………………………………………………………………………………… 23 توابع تاریخ و زمان…………………………………………………………………………………… 24 توابع ریاضی…………………………………………………………………………………………… 26 توابع كاراكتری………………………………………………………………………………………… 26 توابع تبدیلی……………………………………………………………………………………………… 29 ب ـ آشنایی و استفاده از دستورات پردازش‌ها……………………………………………. 29 جملات پردازش داده‌ها……………………………………………………………………………… 29 درج داده‌ها با استفاده از جمله INSERT …………………………………………………. 31 درج یك ركورد با استفاده از INSERT … VALUES …………………………….. 31 درج چندین ركورد با استفاده از INSERT … SELECT …………………………. 32 تغییر نوع داده‌های موجود با استفاده از جمله DELETE …………………………… 34 ورود و صدور داده‌ها از منابع خارجی………………………………………………………. 36 شبه جملات در پرس و جوهای SQL ……………………………………………………….. 38 تعیین معیاری با شبه جمله WHERE ………………………………………………………. 38 شبه جمله STARTING WITH …………………………………………………………….. 38 شبه جمله ORDER BY ………………………………………………………………………… 39 شبه جمله GROUP BY ………………………………………………………………………… 40 شبه جمله HAVING …………………………………………………………………………….. 40 فصل ج ـ آشنایی و استفاده از دستورات تعریف داده‌ها………………………………… 42 ایجاد و نگهداری جداول……………………………………………………………………………. 42 شروع كار با جمله ایجاد پایگاه داده‌ای (CREATE DATABASE)…………… 42 راه‌های ایجاد پایگاه داده…………………………………………………………………………… 42 طراحی پایگاه داده‌ای………………………………………………………………………………… 43 ایجاد یك فرهنگ داده‌ای (كاتالوگ سیستم)………………………………………………….. 45 ایجاد فیلد كلید………………………………………………………………………………………….. 46 جمله CREATE TABLE …………………………………………………………………….. 46 جمله ALTER TABLE ………………………………………………………………………… 48 جمله DROP TABLE ………………………………………………………………………….. 50 جمله DROP DATABASE …………………………………………………………………. 51 ایجاد شاخص‌ها بر روی جداول جهت بهبود اجرا………………………………………… 51 استفاده از شاخص‌ها………………………………………………………………………………… 51 شاخص‌ها چه هستند؟………………………………………………………………………………. 52 نكات شاخص بندی…………………………………………………………………………………… 54 شاخص‌بندی روی بیشتر از یك فیلد…………………………………………………………… 55 استفاده از كلمه كلیدی UNIQUE به همراه CREATE INDEX ……………… 55 شاخص‌ها و اتصال‌ها……………………………………………………………………………….. 55 ایجاد دیدها…………………………………………………………………………………………….. 57 معرفی دید………………………………………………………………………………………………. 57 كاربرد دیدها…………………………………………………………………………………………… 57 تغییر نام ستون‌ها…………………………………………………………………………………….. 58 پردازش دید در SQL ……………………………………………………………………………… 58 محدودیت‌های استفاده از SELECT ………………………………………………………… 59 تغییر داده‌ها در یك دید ……………………………………………………………………………. 59 مشكلات تغییر داده‌ها با استفاده از دیدها …………………………………………………… 59 كاربردهای مشترك دیدها ………………………………………………………………………… 60 استفاده از دیدها برای تبدیل واحدها …………………………………………………………. 61 ساده‌سازی پرس و جوهای پیچیده با استفاده از دیدها ……………………………….. 62 حذف دیدها با استفاده از جمله DROP VIEW ………………………………………… 62 د ـ اتصال جداول ……………………………………………………………………………………. 64 اتصال جدول‌ها به شرط تساوی ……………………………………………………………….. 64 اتصال جدول‌ها به شرط عدم تساوی ………………………………………………………… 65 اتصال جدول‌ها با استفاده از كلمه كلیدی JOIN ………………………………………… 66 اتصال درونی (INNER JOIN) ………………………………………………………………. 66 اتصال بیرونی (OUTER JOIN) …………………………………………………………….. 66 ه ـ كنترل جامعیت داده‌ها ……………………………………………………………………….. 68 معرفی محدودیت‌ها …………………………………………………………………………………. 68 جامعیت داده‌ها ……………………………………………………………………………………….. 68 چرا از محدودیت‌ها استفاده می‌كنیم؟ …………………………………………………………. 69 مروری بر انواع محدودیت‌ها ……………………………………………………………………. 70 محدودیت‌های NOT NULL …………………………………………………………………… 71 محدودیت‌های كلید اصلی …………………………………………………………………………. 72 محدودیت‌های یكتایی ……………………………………………………………………………….. 72 محدودیت‌های كلید خارجی ………………………………………………………………………. 72 محدودیت‌های كنترل ……………………………………………………………………………….. 74 محدودیت‌های مدیریتی …………………………………………………………………………….. 74 استفاده از ترتیب صحیح ………………………………………………………………………….. 75 روشهای مختلف در ایجاد محدودیت‌ها ………………………………………………………. 76 و ـ نرمال سازی پایگاه داده‌ها …………………………………………………………………. 77 پایگاه داده‌ای خام ……………………………………………………………………………………. 77 طراحی پایگاه داده‌ای منطقی …………………………………………………………………….. 77 نیازهای كاربر نهایی چیست؟ ……………………………………………………………………. 78 افزونگی داده‌ها ……………………………………………………………………………………….. 79 فرم‌های نرمال ………………………………………………………………………………………… 80 فرم اول نرمال ………………………………………………………………………………………… 81 فرم دوم نرمال ……………………………………………………………………………………….. 81 فرم سوم نرمال ………………………………………………………………………………………. 81 مزایای نرمال سازی ……………………………………………………………………………….. 81 معایب نرمال سازی …………………………………………………………………………………. 83 از نرمال درآوردن یك پایگاه اطلاعاتی……………………………………………………….. 83 فصل دوم: بررسی بانك اطلاعاتی اكسس………………………………………………….. 85 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 85 آشنایی با اكسس …………………………………………………………………………………….. 86 تعریف كلی از ACCESS ……………………………………………………………………….. 88 تكنیك كار در اكسس………………………………………………………………………………… 89 طراحی جدول (TABLE) ………………………………………………………………………… 90 آشنایی با خصوصیات فیلدها در محیط طراحی……………………………………………. 91 انواع عملگرها …………………………………………………………………………………………. 102 آشنایی با تنظیم خصوصیات محیط ورود داده‌ها (DataSheet View) …………. 103 انواع فیلترها ……………………………………………………………………………………………. 108 طرز ایجاد Relationship ………………………………………………………………………. 109 آشنایی با طراحی Query ………………………………………………………………………… 113 ایجاد Query از طریق Design View ……………………………………………………… 114 كاربرد Total در Select Query …………………………………………………………….. 116 آشنایی با Action Query ………………………………………………………………………. 117 آشنایی با طراحی فرم (From) …………………………………………………………………. 118 فرم چیست؟ ……………………………………………………………………………………………. 119 طرز كار Form Wizard ………………………………………………………………………… 120 طرز كار AutoForm …………………………………………………………………………….. 121 تفاوت فرم و گزارش………………………………………………………………………………… 122 آشنایی با طراحی Report ……………………………………………………………………….. 123 طرز كار Report Wizard ……………………………………………………………………… 124 منابع ……………………………………………………………………………………………………… 125

 • پاورپوینت کارهای لوله گذاری و شبکه جمع آوری فاضلاب و آب باران

  پاورپوینت کارهای لوله گذاری و شبکه جمع آوری فاضلاب و آب باران,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت کارهای لوله گذاری و شبکه جمع آوری فاضلاب و آب باران,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه…

 • پایان نامه شناسایی و اولویت بندی بسته های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی

  پایان نامه شناسایی و اولویت بندی بسته های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی دانلود فایل پایان نامه شناسایی و اولویت بندی بسته های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتی چکیده در این تحقیق به بررسی و شناخت عوامل تاثیرگذار…

 • پروژه بتن

  پروژه بتن,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه بتن,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه بتن بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ارائه فهرست مطالب عنوان مقدمه…

 • پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری

  اجرای خط مشی دولتی,ارتباط خط مشی و مجریان,پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری,خط مشی عمومی,خط مشی عمومی و اجرا,دانلود پاورپوینت اجرای خط مشی گذاری,موانع اجرای کامل (اثر بخش) خط مشی های دولتی,نظریه لئونارد وایت در مورد اجرای خط مشی دولتی دانلود…

 • مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب

  مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره شخصیت دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی درباره اضطراب در 27  صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…