پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو,پایان نامه مدیریت,مدیریت در سیسکو,مشتری مداری در شرکت سیسکو

دانلود فایل

بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو در 89 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc چکیده تحقیق این تحقیق در 5  فصل تنظیم شده است. فصل اول طرح تحقیق : که شامل موضوع ، اهمیت و فایده تحقیق ، علت و هدف تحقیق ، طرح مسئله ، فرضیه ها ، تعریف واژه ها و روش تحقیق می باشد. فصل دوم مروری بر ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق که در این فصل با استفاده از منابع موجود, سابقه بحث به صورت منظم و بر اساس مسیر تکاملی تاریخی آن ارائه می شود که ممکن است شامل تعاریف برخی مفاهیم , نظریات , مدل ها و تاریخچه می باشد . فصل سوم انتخاب حجم نمونه با توجه به ویژگی های جامعه آماری می باشد. فصل چهارم شامل تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس اطلاعات جمع آوری شده و فرضیه ها و یافته های تحقیق می باشد. فصل پنجم خلاصه و نتیجه گیری تحقیق می باشد که در این فصل اقدام به نظریه پردازی می شود. لذا در این تحقیق با بررسی ادبیات علمی و پژوهشی ، مشتری مداری در شرکت سیسکو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد ؛ عواملی مانند تناسب کالا با خواسته و نیازمشتری، زمان دریافت کالا، دریافت خدمات پس از فروش و استفاده از تجارت الکترونیک ، رضایت مندی مشتریان را تحت تأثیر قرار می دهند. در پایان هم پیوست ها ، منابع و مأخذ و پرسشنامه تحقیق آورده شده است. فهرست مطالب عنوان     صفحه فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه           2 1-2 بیان مساله      3 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق           3 1-4 اهداف تحقیق  4 1-5 فرضیات تحقیق           5 1-6 روش انجام تحقیق         5 1-7 واژگان کلیدی  6 1-7-1 کیفیت مناسب کالا     6 1-7-2 تناسب کالا با خواسته و نیاز مشتری        6 1-7-3 زمان دریافت کالا      6 1-7-4 تجارت الکترونیک    6 فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1 مقدمه           8 2-2 مشتری         8 2-3 انواع مشتری  9 2-4 گروه بندی مشتریان      9 2-5 تاریخچه مشتری مداری 11 2-6 رضایت مشتری           12 2-6-1 تاثیر رضایت مشتری در کسب و کار      12 2-7 الفبای مشتری مداری چیست؟       13 2-8 ایجاد رضایت مشتری    14 2-9 شناسایی انتظارات مشتری          15 2-10 شناسایی نیاز واقعی مشتری       16 2-11 سنجش رضایت مشتری            17 2-12 طراحی کالا و خدمات براساس نیاز ها و انتظارات مشتری      17 2-13 تولید و تحویل براساس طراحی انجام شده   18 2-14 مدیریت انتظارات مشتری         18 2-15 سازمان مشتری مدار   19 2-16 دلایل اهمیت مشتریان برای سازمان         19 2-17 لزوم مشتری مداری    20 2-18 مدیریت ارتباط با مشتری CRM 21 2-18-1 تعریف مدیریت ارتباط با مشتریان        21 2-18-2 انواع مدیریت ارتباط با مشتری           23 2-18-3 دامنه مدیریت ارتباط مشتری می توان سه سطح را در مدیریت ارتباط مشتری مشخص کرد :         25 2-18-4 اصول و اهداف بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری       27 2-18-5 نقش تکنولوژی در بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری    28 2-18-6 کاربردهای بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری 30 2-19 تعریف باشگاه مشتریان            32 2-19-1 انواع مدل های باشگاه مشتریان           33 2-19-2 مزایای باشگاه مشتریان:        35 2-19-3 برنامه های وفاداری مشتریان: 36 2-19-4 عوامل موفقیت در یک باشگاه مشتریان: 37 2-19-5 گام های ایجاد باشگاه مشتریان:            37 2-20 مقدمه ای بر شرکت سیسکو       41 2-21 تاریخچه شرکت سیسکو           41 2-22 موفقیت سیسکو با توجه به شاخص‌های CRM         44 2-24  بازاریابی رابطه ایدر سیسکو    47 2-25 ویژگی ‌های بازاریابی انبوه و بازاریابی رابطه‌ای      48 2-26 مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در سیسکو         49 2-27 مزایای  CRMدر شرکت سیسکو 49 فصل سوم : روش های انجام تحقیق 1-3 مقدمه           57 3-2 روش انجام تحقیق         58 3-3 جامعه آماری  58 3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          59 3-5  روش گردآوری اطلاعات           60 3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           60 3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      61 3-7- 1 روایی      61 3-7-2 پایایی        61 3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         63 3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف         63 3-8  روش تجزیه و تحلیل داده ها       64 3-9 قلمرو موضوعی تحقیق  64 3-10 چارچوب نظری تحقیق 64 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 4-1 مقدمه           66 4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    67 4-3  تحلیل های توصیفی     67 4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     68 4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           69 4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            70 4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     71 4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           72 4-5  آزمون فرضیه ها        72 4-5-1  آزمون فرضیه اول   73 4-5-2  آزمون فرضیه دوم    75 4-5-3 آزمون فرضیه سوم    76 4-5-4  آزمون فرضیه چهارم 77 4-6  خلاصه فصل چهارم    79 فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1  مقدمه          81 5-2  نتیجه گیری از فرضیه ها          81 5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     81 5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     82 5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     82 5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم  83 5-3  نتیجه گیری کلی از تحقیق         83 5-4  راهکار ها و پیشنهادات 85 5-5  پیشنهادات به محققین آینده          85 ( منــــابع   و   مــــآخذ )       87 پرسشنامه 89

 • پایان نامه بررسی عقد وکالت

  پایان نامه بررسی عقد وکالت,پروژه بررسی عقد وکالت,تحقیق بررسی عقد وکالت,دانلود پایان نامه بررسی عقد وکالت,عقد,مقاله بررسی عقد وکالت,وکالت دانلود فایل [1]

 • مقاله ادبیات داستانی معاصر

  مقاله ادبیات داستانی معاصر دانلود فایل مقاله ادبیات داستانی معاصر فهرست: ادبیات داستانی معاصر ...............................1درس پنجم...............................................6محمّد علی جمالزاده....................................7معنی کلمات.............................................8خودآزمایی...............................................11بیاموزیم................................................  12منابع و مأخذ............................................13 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:ادبیات داستانی معاصر         آثاری که در زمینه ی بررسی تاریخی ادبیات داستانی ایران منتشر شده…

 • پایان نامه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب

  پایان نامه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب,پروژه بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان قلب,تحقیق بررسی تأثیر روانی مسابقه بر غلظت كورتیزول، تستوسترون، IgA بزاقی و ضربان…

 • مبانی نظری پایان نامه درباره پرخاشگری

  مبانی نظری پایان نامه درباره پرخاشگری دانلود فایل مبانی نظری پایان نامه درباره پرخاشگری در  46 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات

  نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات دانلود فایل نقش اینترنت در ارتباطات و انتقال اطلاعات  كلیات 1-1-        سیستم های انتقال دیجیتال 1-1-1.                ارسال موازی (parallel) ارسال سریال ارسال سریال غیر هم زمان ارسال سریال هم زمان جهت انتقال اطلاعات…