مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های شناختی (فصل 2)

ادبیات تحقیق سبک های شناختی,پیشینه پژوهش سبک های شناختی,پیشینه تحقیق سبک های شناختی,سبک های شناختی,مبانی نظری سبک های شناختی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های شناختی (فصل 2),مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های شناختی

دانلود فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک های شناختی  دارای 18 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc در متن توضیحات زیر ممکن است متن بهم ریخته باشد (به جهت کپی از فایل ورد)، ولی فایل اصلی کاملا اصولی می باشد همراه با منبع نویسی درون متنی و منابع پایانی انگلیسی و فارسی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب استفاده شده از منابع تا سال 2011 در منابع خارجی و 1391 در منابع داخلی بخشهایی مختلف از متن: سبک های شناختی تعریف یادگیری یادگیری تغییر نسبتا دایمی در رفتار است که در نتیجه تمرین حاصل شده است. تغییراتی در رفتار که حاصل‌اش (و نه تمرین) ، با شرایط موقت جاندار (مثل خستگی یا حالات ناشی از مصرف برخی داروها) باشند مشمول این تعریف نمی‌شود. نقش یادگیری در همه صحنه‌های زندگی نمایان است. یادگیری نه تنها در آموختن خاص مطالب درسی ، بلکه در رشد هیجانی ، تعامل اجتماعی و حتی رشد شخصیت نیز دخالت دارد. مثلا یاد می‌گیریم از چه چیزی بترسیم، چه چیز را دوست بداریم. چگونه مودبانه رفتار کنیم و چگونه صمیمیت نشان دهیم.  مفهوم یادگیری و پیشرفت تحصیلی از مفاهیم بسیار اساسی روانشناسی تربیتی است . در همین راستا، موفقیت تحصیلی و عوامل موثر بر آن موضوعی است که همواره مورد توجه روانشناسان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت بوده است. چرا که همانطور که می دانیم بهبود کیفیت آموزشی و سرمایه گذاری بر روی منابع آموزشی و انسانی از عوامل مؤثر در توسعه همه جانبه کشورها محسوب می شود . در همین راستا پیشرفت تحص یلی دانشجویان نیز از جمله اهداف اساسی برنامه های آموزشی است. زیرا دانشجویان به واسطه پیشرفت تحصیلی به جایگاهی دست می یابند که از استعدادها و توانائیهایشان برای دستیابی به اهداف آموزش عالی استفاده نموده و شرایط اجتماعی موفقیت آمیزی را ایجاد کنند. … … سبک های یادگیری از نظر کلب: در الگوی كلب (به نقل از عاصمیان،1384) یادگیری یك فرایند تعاملی و شامل یك چرخه چهار مرحله ای است . این چهار مرحله به این صورت تعریف می شود : تجربه عینی (تمایل به یادگیری تجربی و آزمایشی)، مفهوم سازی انتزاعی (تمایل به تفكر تحلیلی و مفهومی به منظور دستیابی به پاسخ مورد نظر)، آزمایشگری فعال ( تمایل به یادگیری از طریق كوشش و خطای فعالانه) و در انتها افراد با سبك مشاهده انعكاسی (كه قبل از هر كوششی توجه زیادی به تكالیف و راه حلهای ممكن دارد) . این ابعاد ، سبك یادگیری واگرا، همگرا، جذب كننده، انطباق یابنده را تشكیل می دهند ( كوفیلد ، موسلی ، ها ل، ، اكلستون ،2004). سبك یادگیری واگرا افراد دارای این سبك یادگیری، موقعیت های عینی را از زوایای مختلف می بینند. رویكرد آن ها نسبت به موقعیت ها بیشتر مشاهده كردن است تا عمل كردن. بهترین راه برای آموزش به افراد دارای سبك واگرا، برانگیختن یا تحریك كردن آ نها می باشد. این افراد موقعیت هایی را كه متضمن تنوع در اندیشه هاست می پسندند و به جاذبه های متنوع فرهنگی و جم عآوری اطلاعات از راه تازه، علاقه نشان م ی دهند. … … سبك یادگیری همگرا افراد دارای این سبك یادگیری، بیشترین توانمندی را در كاربرد عملی اندیشه ها و نظریه ها دارند. آنها در فرآیند مسئله گشایی و طراحی ساختارها عملكرد بهتری دارند. به این دلیل، این سبك را همگرا گو یند كه فرد داری این سبك یادگیری، مثلا در آزمون های هوشی كه نشانه ای بر پاسخ درست وجود دارد، بهتر عمل می كند. دراین سبك یادگیری، دانش از طریق استدلال فرضی  قیاسی سازماندهی می شود. افراد همگرا احتمالاً در ایجاد راه های تازه در فكر كردن، ایجاد آزمایش با اید ه ها ی تازه و انتخاب بهترین هدف و راه حل موف قترند. این افراد غیرهیجانی اند و بیشتر ترجیح می دهند كه به جای آدم ها با اشیاء، تكالیف و وسایل فنی سروكار داشته باشند . افراد دارای این سبك، دیدی جزئی نگر داشته تا كل نگر و در حیطه های فنون تخصصی از قبیل فنی مهندسی و طراحی، عملكرد خوبی از خود نشان می دهند (كلب و بویاتزیس[1]،2000). سبك یادگیری انطباق یابنده افراد دارای این سبك یادگیری، از تجارب دست اول می آموزند و از اجرای نقشه و درگیر شدن با اعمال چالش انگیز لذت می برند. آنها در انجام كارها و برنامه ریزی و انطباق فوری با مقتضیات و شرایط توانا هستند. این سبك به این دلیل انطباق یابنده نامیده م یشود كه افراد دارای این سبك توانائی تغییر دادن فوری عادت های خود را دارند و بیشتر م یكوشند تا مسایل را به روش آزمون و خطا حل نمایند . این افراد در حل مسایل بیش از آنكه بر اطلاعاتی كه خودشان از راه تحلی لهای تخصصی كسب نموده اند تكیه نمایند، به اطلاعاتی كه از دیگران به دست می آورند، وابسته اند (كلب، به نقل از رید،2000). انواع سبكهای شناختی سبكهای شناختی در دامنه های بسیار وسیعی مورد توجه قرار گرفته اند و اكثر پژوهشگران این سبكها را در دو بعد مطالعه كرده اند كه اهم آنها عبارتست از … [1] Buyatezies …. پیشینه داخلی و خارجی پژوهش پژوهش سولومون و راث بلوم[1](2008) نشان می دهد که ترس از شکست در امتحان که یک پاسخ اضطرابی است باعث میشود که سطح اضطراب فرد بالا رود و در نتیجه برای کاهش این اضطراب شخص ممکن است دچار اهمالکاری تحصیلی می شود تا اضطرابش را به تاخیر بیندازد. نتایج پژوهش های زیادی نشان می دهد که اضطراب می تواند بر اهمال کاری تحصیلی تأثیرگذار باشد. هوساین و سالتن[2](2010) در پژوهشی دریافتند که مشکلات زیادی دردانشجویان وجود دارد که مرتبط با اهمال کاری تحصیلی هستند که از جمله آنها میتوان به پیشرفت تحصیلی ضعیف و مشکلات جسمی و روانشناختی، اضطراب، بی نظمی، سردرگمی و عدم مسئولیت پذیری اشاره کرد. همچنین بارکا و ین ( 2007 ) در تحقیقی  به این نتیجه رسیدند که افراد کمالگرا و اهمال کار ویژگی های شناختی مشترکی دارند که باعث می شود هر دو بر معیارهای مطلق و بی عیب و نقص انجام دادن کارها تکیه کنند.  نامیان و حسینچاری(1390) در پژوهشی تحت عنوان پیش بینی اهمال كاری تحصیلی بر اساس هستة كنترل و باورهای مذهبی انجام دادند. در این راستا، نمونه ای متشكل از 447 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز ( 225 دختر و222 پسر ) به شیوة نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه های اهمال كاری تحصیلی، هستة كنترل و جهت گیری مذهبی را تكمیل كردند . [1]Solomon and Ruth Bloom [2] Hosayen and Salton …

 • مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

  مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود فایل مقاله مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار فهرست عنوان صفحه مقدمه......................................................................................................................... 1 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار...................................................................... 2- 14 آیین نامة اجرایی سازمان كارگزاران.................................................................. 15-33 پذیرش شركتها در بورس       …

 • پاورپوینت ارتباطات از راه دور و شبکه ها

  اجزای شبكه های ارتباطی رایانه ای,ارتباطات,ارتباطات از راه دور,الف) انواع شبكه ها بر اساس گستره جغرافیایی,انواع شبكه ها بر اساس گره,انواع شبكه های ارتباطی,پاورپوینت ارتباطات از راه دور و شبکه ها,پروتكل های ارتباطی,شبك,شبكه های ارتباطی رایانه ای,شبكه های شهری (MAN),شبكه…

 • پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993)

  پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS) دانلود فایل پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (1993) منابع : ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389 نویدی، احد. (1384). ارزشیابی اجرای…

 • مقاله اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت هلال

  اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال,دانلود اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت ماه,مقاله اتحاد و اختلاف فقها در اثبات رویت هلال دانلود فایل اتحاد و اختلاف افقها در ثبوت رؤیت هلال در 104 صفحه =============== قسمتی از…

 • طرح توجیهی تولید آب باطری

  طرح توجیهی تولید آب باطری دانلود فایل طرح توجیهی تولید آب باطری خلاصه مشخصات طرح نام محصول آب باطری خودرو ویژگی محصول یا طرح حجم زیاد واردات و سهم کم تولید داخل ظرفیت پیشنهادی طرح (عدد) 200,000 موارد کاربرد قابل…