ترجمه مقاله ارزش مدیریت صادرات مسیر روابط

ترجمه مقاله ارزش مدیریت صادرات مسیر روابط

دانلود فایل

ترجمه مقاله ارزش مدیریت صادرات مسیر روابط چکیده: در یک رویکرد جدید با استفاده از تئوری نمایندگی ها، ما مفهوم قیمت گذاری محصولات صادراتی vh کمی تغییر داده و دنبلا کنار امدن با سطح توزیع،رقابت داخلی با دیگر محصول های توزیع بوده ایم. ما استدلال می کنیم که تامین کننده می تواند رفتارهای نمایندگان فروش خارجی را تحت تاثیر قرار دهد و در نتیجه این تاثیر در مدیریت روابط  در صادرات بر قیمت ها تاثیر گذار خواهد شد. با استفاده از یک نمونه از 283 صادر کننده و وارد کننده،ما به کشف و دستکاری قیکمت های صادرات در مورد استفاده  برای مقابله به رقابت داخلی پرداختیم و سپس تاثیر آن را برروی  عملکرد اقتصادی صادرات بررسی نمودیم. ما نشان دادیم که عملکرد این سیاست گذاری ،نقش کافی در وارد کننده دشته است. علاوه براین،با استفاده از یک مجموعه داده دوتایی کوچک اما نادر،ما به دنبال ارائه آزمون های اضافی در اثربخشی این مدل از قیمت گذاری می باشیم. در نهایت،با مقایسه نتایج حاصل از مطالعه ما برای بررسی صادرکنندگان  نشان دادیم که چگونه آنها تمایل به تخفیف قیمت  استفاده شده بیش  از حد دارند که برای ایجاد انگیزه توزیع کنندگان خارج از کشور می باشد. کلمات کلیدی:تئوری نمایندگی، روابط صادرکننده،وارد کننده،بازاریابی صادرات، قیمت گذاری برای صادرات . 1-مقدمه: هنگامی که صادرکنندگان از طریق واسطه های خارجی مستقل به ترویج مارک ها و برند های خود در بازارهای بین المللی می باشند،تنظیم مناسب قیمت مرزی در موفقیت و یا عدم موفقیت سرمایه گذاری صادرات بسیار مهم است. تحقیقات قبلی در صادرات با یک بررسی جامع نان دهنده تمرکز بر تنظیم قیمت صادرات را داشته و سازگاری قیمت و استانداردای بین المللی نیز در آن دیده می شود. برای رسیدن به عملکرد مناسب در بازارهای خارجی،پژوهش موجود در میان دیگر عوامل مهم به عواملی چون قیمت صادرات،سطح رقابت در بازارهای خارجی نیز پرداخته است. ضمن استفاده از شدت رقابت در بازار خارجی به عنوان یک صادرکننده مهم برای ملاحظات قیمت گذاری،یکی دیگر از زمینه های رقابتی در تنظیم قیمت صادرات بسیار مهم است، اما بسیار کمتر مورد توجه بوده است و آن رقابت در سطح توزیع کننده می باشد. در واقع، به عنوان بسیاری از کانالهای واسطه،معمولا حمل محصولات ا یک تامین کننده ،دادن آزادی جهت تصمیم گیری است که بتوانند محصولات را جهت ترویج فعال در بازارهای خارجی ارائه کنند یا نکنند. به این ترتیب،واردکننده اگر جایگزین آن نباشد،با یک طیف وسیعی  از محصولات راضی کننده روبرو خواهد بود. این شرایطی است که در آنصادرکننده در یک وضعیت رقابتی داخلی  با ورود دیگر خطوط تولید قرار می گیرد. مدیریت رابطه کانال موفقیت نیاز به منبعی برای غلبه برای رقابت های داخلی بوده و القاء تئوری نمایندگی فروش را به خود اختصاص داده و تلاش های مناسبی برای ترویج نام تجاری آن انجام داده است. برای مقابله با رقابت داخلی،صادرکنندگان باید با مکانیزم های ارائه شده با مزایای برتر آشنا شده و حفظ رابطه کاری پربار و پرجنب و جوش را داشته باشند. بنابراین برخی از محققین در ارتباط با رابطه بین صادر کننده  وارد کننده صحبت می کنند. بنابراین برخی از محقین در ارتباط با رابطه بین صادر کننده و وارد کنند صحبت می کنند. در نتیجه ممکن است استفاده از سیاست قیمت گذاری در صادرات جهت ایجاد انگیزه در حمایت از روابط تجاری خودشان باشد. مطالعه ما ب دنبلا تحقیقات انجام شده در زمینه صادرات بوده و تئوری نمایندگی را به عنوان یک مکانیسم برای غلبه بر رقابت داخلی در سطح توزیع کننده به کار می بندد. و به دنبال رسیدن به عملکرد مناسب با نمایندگی فروش خارجی است. تئوری نمایندگیذ  برای توضیح تاثیر مانیتورینگ روابط موجود در کانالهای صادرات به کار می رود. با این حال ،با مطالعه اثر قیمت گذاری صادرات برروی مدیریت روابط،این مطالعه به ارمغان آورنده یک چشم انداز جدید برای تحقیقات کانال صادرات می باشد.ما به دنبال اندازه گیری جداگانه روش قیمت گذاری صادرات می باشیم که قادر به کشف دستکاری ها در قیمت ها بوده تا برای مقابله با رقابت داخلی بتوان از آن استفاده کرد. ما همچنین نقش برجسته از توزیع خارجی را در قیمت گذاری صادراتی داشته ایم. ما موارد زیر را فرض می کنیم که شامل :دستکاری قیمت با هدف  کاهش رقابت داخلی به طول کامل و آشکار که تاثیر خود را بر عملکرد صادرات به تنهایی از طریق عملکرد را داشته است.

 • بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی

  بررسی رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی,پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی,پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی دانلود فایل [1]

 • شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز

  شیوه‎های مدیریت كلاس,شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز,مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز,مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز دانلود فایل شیوه‎های مدیریت كلاس و مهارت‎های ارتباط با دانش‎آموز چكیده مسأله مدیریت كلاس از دیرباز به مثابه پیچیده‎‎ترین  موضوع شناخته…

 • پایان نامه ارائه راهكاری به منظور بهبود متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویسگرا

  پایان نامه ارائه راهكاری به منظور بهبود متدولوژیهای مبتنی بر معماری سرویسگرا دانلود فایل [1]

 • گزارش کاراموزی هیدرولیك صنعتی

  گزارش کاراموزی هیدرولیك صنعتی دانلود فایل گزارش کاراموزی هیدرولیك صنعتی  مقدمه از هدایت كننده های سیال بمنظور اتصال اجزاء مختلف سیستم هیدرولیك به یكدیگر استفاده می شود . عملكرد صحیح مدار به انتخاب مناسب ، و بازده این خطوط انتقال…

 • پروژه نیمکت پارک

  پروژه نیمکت پارک دانلود فایل پروژه نیمکت پارک بخشهایی از متن : مقدمه :      اكیپ طراحی صنعتی با رشد روز افزون و بالا رفتن تكنیك و علم این رشته درمملكتمان شروع به كار نموده و دست به روی صنایع…