بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان

دانلود فایل

بررسی چگونگی مدیریت و تاثیر آن بر عملكرد كاركنان بخشهایی از متن همراه با فهرست: مقدمه: مولفه های جز دستمزد وجود دارند كه نیروی كار برتر را حفظ می كند عاملی دیگری جزء بهای نازل كالا نیز وجود دارند كه مشتریان خود را حفظ می نمایند همچنین در توسعه و اقتصاد كشور به جزء ثروت و منابع موجود در آن عوامل وجود دارند كه پیشرفت را تضمین می كند. چه بسا كشورهایی كه با در دست داشتن معادن، منابع مختلف از جمله كشور های با درآمد كم و اقتصاد ضعیف تك محصولی به شمار می روند و كشورهای كه با فقر منابع طبیعی دارای اقتصادی كار آمد و تاثیر گذار می باشند و البته فاكتور اصلی و مهم دیگری به نام مدیریت نیز به كمك می آید. مدیریتی، یك مدیریت صحیح محسوب می شود كه یك مدیریت موثر می باشد. مدیریت موثر جزء منابع اصلی توسعه ملتها شده است و مهمترین منابع لازم برای توسعه ملتها است. اعمال مدیریت توسط مدیر در موفقیعت یك سازمان نقش بسزایی دارد هر چه سازمان پیچیده تر باشد نقش مدیریت دشوار تر خواهد شد. مدیریت یعنی تصمیم گیری در زمان مناسب با افراد مناسب در جای كه فعالیت در آن جریان دارد. مدیران موثر، رهبران موثری هستند كه با اعمال مدیریت اصلی و كار آمد خود می تواند نقش به سزایی در جامعه از طریق مشاركت در صنایع و ارائه خدمت مطلوب ایفاء نمایند و مدیران موثر و موفق مدیرانی هستند كه ملبس به جامعه علم و تجربه باشند دیگر زمان آن كه مدیر در یك برج بلند و لوكس بنشیند و از راه دور كنترل و دستور دهد سپری گردیده است حال زمان آن فرا رسیده است. كه مردان و زنان سخت كوش و مستعد و اثر بخش با ایجاد انگیزه و تقویت حس همكاری و جلب مشاركت و روابط هم سطح زمام امور را در دست گرفته و مدیریت سازمانهای وسیع و گسترده پیچیده كنونی را به عهده گیرند چرا كه بدو مشاركت همگانی و بكار گیری كلیه عوامل و امكانات راه رسیدن به موفقعیت بس دشوار و خطیر است. مدیریت را می توان متشكل از علم و هنر دانست به طور كه بخشی از دانش مدیریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن كار باید آموخت و در واقع بخشی را كه با آموزش فرا گرفته می شود علم مدیریت و دیگر بخش را كه موجب به كار بستن اندوخته در شرایط گوناگون می شود هنر مدیریت می نمایند. فرایند مدیریت متشكل از 5 عنصر به نام های برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت، كنترل، كارگزینی می باشد. كه در بخشه های مختلف جامعه از جمله دولتی، صنعتی، بازرگانی و آموزش فعالیت می كند. افراد به منظور تامین زندگی مادی و معنوی خود همه فعالیتهای اقتصادی در اقتصادبازار را انجام می دهند این امر طبیعتا هنگامی كه فالیت اقتصادی در جهت الگو و نظم تشكیلاتی باشد نیز صحت دارد خواه آنها خودشان گاه درگیر فعالیت اقتصادی شوند خواه عمدتا ویژگی اقتصادی داشته باشند و خواه تنها فعالیت اقتصادی را نظم دهند، عجیب این كه این امر اغلب به حساب نمی آید و نفعی كه در به حداكثر رساندن درآمدها در اقتصاد بازار وجود دارد قدرت محرك كلیه فعالیتهای اقتصادی است زیرا هر فعالیتی كه نیازمند كالاها و خدماتی باشد اما به عنوان كالاهای آزاد در اختیار عاملان نباشد مستلزم این است كه جهت كسب و درآمدهای آتی كنترلی بر روی آنها باشد. … فرضیه های تحقیق: 1- رابط معنا داری بین مشاركت کارکنان و افزایش عملكرد آنها وجود دارد. 2- رابطه معنا داری بین به كارگیری آموزش در سازمان و افزایش كارآیی كاركنان وجود د ارد. 3- رابطه معنا داری بین به كار گیری پرداخت حقوق و مزایا متناسب با عملكرد كاركنان سازمان وجود دارد. 4- رابطه معنا داری بین بكار گیری رهبری و افزایش كارآیی عملكرد كاركنان وجود دارد. 5- رابطه معنا داری بین انگیزش و افزایش عملكرد كارمندان وجود دارد. هدف تحقیق: تعهد سازمانی عامل بسیار مهمی برای درك و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی كننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو نگرش كلی نزدیك به هم و در ارتباط با هم می باشند كه به رفتارهای مهمی در سازمان می انجامد بسیاری از این رفتارها در جهت افزایش بهبود سازمانی بوده و باعث پیشرفت و ترقی سازمان می شوند. نظم در كار، مشاركت در امور مختلف سازمان، پذیرش مسئولیت، عدم ترك كار و عدم غیبت از جمله عوامل و پیامدهای مثبت تعهد بالا می باشد كه این پیامدها در جهت بهبود و پیشرفت سازمان نقش اساسی دارند. چرا كه كارمندانی كه رفتارهای فوق را بروز دهند مدت زمان طولانی در سازمان می مانند و همچنین تلاش بیشتری را در راه موفقیت سازمان می نماید. همچنین تعهد سازمانی علاوه بر اثرات بالقوه و جدی كه بر عملكرد سازمان دارد می تواند پیشگویی كننده مهمی برای اثر بخشی و كارایی سازمان باشد. لذا نادیده گرفتن آن برای سازمان زیانبار بوده و هزینه های زیادی را نیز به دنبال خواهد داشت. به صورت مشخص چنانچه میزان تعهد سازمانی كاركنان از سطح بالایی برخوردار باشد می تواند آثار و تبعات ذیل را برای موسسه به دنبال داشته باشد. و به بیان دیگر می توان این موارد را به عنوان ویژگی های افراد و كاركنان متهد نیز بر شمرد: 1- پذیرش و قبول ارزش ها و  اهداف موسسه از سوی كاركنان 2- علاقه و تمایل شدید كاركنان به ماندگاری در سازمان ها 3- به كارگیری حداكثر تلاش و توان در جهت انجام وظایف سازمانی. همچنین شواهد و مدارك معتبری وجود دارد كه حاكی از تایید تعهد سازمانی بر جنبه های مختلف رفتار كاری كاركنان می باشد كه از جمله می توان به موارد مشروح زیر اشاره كرد. اولاً احساس متعهد و وفاداری افراد به سازمان باعث می شود نرخ ترك خدمت و غیبت در سازمان كاهش یابد و با به حداقل ممكن برسد. ثانیاً افرادی كه از تعهد سازمانی بالایی برخوردار هستند، كمتر به فكر یافتن فرصت ها و موقعیت های شغلی جدید در دیگر سازمان ها می باشد. ثالثاً تعهد سازمانی دارای تأثیر مستقیم در میزان تلاش و عملكرد كاركنان دارد و افرادی كه از تعهد سازمانی بالایی برخورار هستند حداكثر مساعی و تلاش خود را در جهت انجام هر چه بهتر وظایف سازمانی به كار خواهند برد. ضرورت تحقیق امروزه ایران از لحظ زمانی در موقعیتی قرار دارد كه تمایل و تلاش خود را به سوی صنعتی شدن معطوف كرده است اما وجود ابرقدرت های مخالف و تحریم های آنها از یك طرف و ضعف مدیریتی كه امروزه در كشور وجود دارد از طرف دیگر مانع پیشرفت كشور شده است. وقتی پا به یك سازمان می گذاریم مشاهداتی را می كنیم كه سخت نشان دهنده ضعف مدیریتی آن است. كاغذ بازی كه در سازمان وجود دارد و باعث می شود گاهی برای یك كار كوچك روزها معطل آن بود و یا عملكرد ضعیف كاركنان زمانی كه از بخش نامه ها اطلاعات ضعیفی دارند و بارها دیده شده كه كارمندان در مورد یك موضوع مشخص درباره انجام كار ارباب رجوع دیدگاه های متفاوتی داشته باشند و اصلاً از یك فكر واحد برخوردار نیستند حتی زمانی كه از دید بالاتری به مدیریت ضعیف كشور نگاه می كنیم مشاهده می كنیم درآمد نفتی كشور نمی تواند در مسیر درستی برای پیشرفت كشور قرار گیرند حتی این درآمد خود باعث عقب ماندگی كشور ما شده است زیرا خیلی راحت تصمیم گیری های ضعیف مدیریت را پوشش می دهد و از نمایان شدن ان جلوگیری می كند. …. فصل دوم:  ادبیات موضوع تاریخچه موضوع مدیریت در دوران باستان انسان با انگیزه های گوناگون كه همگی ناشی از اجتماعی بودن انسان و تمایل به زندگی با دیگران بوده جوامع متعددی ایجاد و برای اداره آن چاره اندیشی كرده است. كه روابط انسان ها خانواده را به عنوان اولین هسته سازمان اجتماعی بر اساس تمایلات فطری برای زندگی مشترك به وجود آورد. به تدریج مقررات ضروری مانند رهبری، تقسیم كار، مسئولیت مشترك و … در درون خانواده به وجود و از نسلی به نسل دیگر منتقل شد. چنانكه سومری ها نوعی سیستم پدرشاهی توسعه یافته داشتند و كشاورزی و صنعت با معابد و زیر نظر روحانیون بود و در دست نوشته های مصری آمده است كه هیچ حرفه و شغلی نیست كه مدیری نداشته باشد و در یونان اولین نظریه های دولت و حكومت شكل گرفت. در ایران دستورات زرتشت مبنای سازماندهی حكومت های ایران شد. همچنین در چین مدیریت و حكومت یك ودیعه الهی محسوب می شد و با صیغه آسمانی و الهی در هم آمیخته بود. شبكه منظم یرای ارتباط، انتخاب فرمانروایی از سوی حكومت نیز در چین شكل گرفت. و اما بعد از این دوران در روم باستان با عناوینی همچون مدیر سر شماری و ارزیابی مالیات ها، مدیر امور دام ها، سرپرستی وظایف مدیر نیروی دریایی بر می خوریم كه امروزه هم رایج است. ================================== فصل اول: ۱ کلیات تحقیق.. ۱ مقدمه: ۲ فرضیه های تحقیق: ۵ هدف تحقیق: ۵ ضرورت تحقیق.. ۷ محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۸ تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۹ فصل دوم: ۱۱ ادبیات موضوع.. ۱۱ تاریخچه موضوع.. ۱۲ مدیریت در دوران باستان.. ۱۲ تعریف مدیریت: ۱۴ اهمیت مدیریت:. ۱۵ مدیر و مدیریت موفق و موثر: ۱۵ سطوح مدیریت: ۱۶ مهارتها ی مدیریتی:. ۱۷ نقش های مدیریتی:: ۱۹ مدیریت مشارکتی: ۲۱ فلسفه مدیریت مشارکتی: ۲۲ پیش نیازهای نظام مشارکت: ۲۲ مزایای حاصل از مدیریت مشارکتی: ۲۴ محدودیت های مدیریت مشارکتی: ۲۵ انواع برنامه های مدیریت مشارکتی: ۲۶ ۱- نظام پیشنهادها: ۲۶ مراحل پیاده سازی نظام پیشنهادها: ۲۸ ۲-نظام مدیریت کیفیت جامع: ۲۹ ارکان مدیریت کیفیت جامع: ۳۰ فلسفه ادوارد(دمینک). ۳۱ ۳-گروه های کنترل کیفی: ۳۲ پیش فرض ها وفلسفه کنترل کیفی: ۳۳ و چگونگی شکل گیری گروه کنترل کیفی تاثیر اهداف آن.. ۳۴ ۴- تیم های خودگردان: ۳۵ ۵- طراحی های مالکیت کارکنان.. ۳۶ ۶- مدیریت بر مبنای هدف.. ۳۶ ۷- دیگر برنامه های مدیریت مشارکتی.. ۳۷ مدیریت منابع انسانی.. ۳۸ وظایف مدیریت منابع انسانی.. ۳۹ برنامه ریزی منابع انسانی: ۳۹ برنامه ریزی نیروی انسانی، کارمند یابی و گزینش. ۴۰ استخدام: ۴۰ ۲- آموزش و توسعه نیروی انسانی.. ۴۱ ۳- نظام ارزیابی عملکرد نیروی انسانی.. ۴۳ ۴- نظام جبران خدمات و انگیزه. ۴۵ اهداف: ۴۶ ۵- برنامه ریزی و پرورش مسیر پیشرفت شغلی.. ۴۷ ۶- بهبود ارتباطات منایع انسانی: ۴۸ عناصر فراگرد ارتباطات.. ۴۹ عناصر فرستنده یا منبع خبر. ۴۹ به رمز تبدیل نمودن و خارج ساختن از رمز. ۴۹ دریافت کننده: ۴۹ بازخور: ۵۰ موانع ارتباطات موثر: ۵۰ اثرهای دراکی.. ۵۰ مفاهیم کلمات.. ۵۱ تفاوت در سطح سازمانی.. ۵۱ دیگر موارد: ۵۲ موارد دیگر در مورد ارتباطات: ۵۳ ۷- نظام ایمنی و سلامتی کارکنان: ۵۴ نظام حقوق و مزایا ۵۷ شرح شغل: ۵۷ روش طبقه بندی. ۵۸ نظریه های متداول در زمینه حقوق و دستمزد. ۵۹ ۱- نظریه عرضه و تقاضا ۵۹ ۲- نظریه هزینه زندگی.. ۵۹ ۳- نظریه قدرت پرداخت… ۶۰ ۴- نظریه کارائی.. ۶۰ الف- روش های تعیین مزد کاران انفرادی.. ۶۲ ۱- روش کار مزدی تکه کاری.. ۶۲ ۲-روش پرداخت بر مبنای استانداردها: ۶۲ ب: روش های مزد کارانه گروهی.. ۶۳ ج: روش های تعیین مزد کارانه سازمانی: ۶۳ د: طرح های تشویقی سرپرستان.. ۶۴ رهبری اثر بخش… ۶۶ هر سربازی حق دارد یک فرمانده لایق داشته باشد.. ۶۶ رهبری.. ۶۶ منظور از  رهبری و  ویژگی های آن.. ۶۷ فرق رهبری با مدیریت… ۶۸ منابع قدرت رهبری.. ۶۹ وظایف رهبری.. ۷۰ ویژگی های یک رهبر موثر. ۷۱ سبک های عمده رهبری.. ۷۳ سبک رهبری اثر بخش از دیدگاه فیدلر: ۷۳ نظریه سبک رهبری رینسیس لیکرت.. ۷۴ مدل شبکه رهبری یا سبک سنجش رهبری.. ۷۵ (۱-۱) مدیریت ضعیف… ۷۶ (۱-۹) مدیریت وظیفه مدار: ۷۶ تلحیلی در زمینه اثر بخشی رهبری سازمانی : ۷۷ انگیزش: ۷۹ تعریف انگیزش: ۷۹ تئوریهای انگیزش: ۸۰ تئوری سلسله مواتب نیازهای مازلو: ۸۰ تئوری دو عاملی هرزبرگ: ۸۲ تئوری های نیازهای زیستی و تعلق و رشد: ۸۳ تئوری انتظار روم. ۸۳ تئوری برابری.. ۸۴ تئوری تقویت انگیزش… ۸۴ مدیریت و انگیزش… ۸۶ شکاف وابستگی: ۸۷ اندازه گیری میزان بهره وری: ۸۷ پنج مرحله برای کامیابی.. ۸۸ فصل سوم: ۸۹ روش تحقیق.. ۸۹ فرضیات.. ۹۰ تعریف فرضیه: ۹۰ فرضیه های این تحقیق.. ۹۰ جامعه آماری و نمونه گیری: ۹۲ تعریف جامعه آماری.. ۹۲ جامعه آماری این تحقیق: ۹۳ تعریف نمونه گیری: ۹۳ انواع نمونه گیری: ۹۴ نمونه گیری این تحقیق.. ۹۵ روش های تحقیق.. ۹۵ تعریف روش تحقیق.. ۹۵ انواع روش های تحقیق.. ۹۶ روش بکار گرفته شده در این تحقیق.. ۹۹ روش های جمع آوری اطلاعات.. ۹۹ مشاهده. ۱۰۰ پرسشنامه. ۱۰۰ مصاحبه. ۱۰۱ روش آماری: ۱۰۱ سیستم کتابداری: ۱۰۱ روش جمع آوری اطلاعات این تحقیق.. ۱۰۱ فصل چهارم: ۱۰۶ تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۰۶ تجزیه و تحلیل فرضیه ها با جدول فراوانی و رسم نمودار ستونی.. ۱۰۷ تجزیه و تحلیل فرضیه اول: ۱۰۷ تجزیه و تحلیل فرضیه دوم. ۱۰۸ تجزیه و تحلیل فرضیه سوم. ۱۰۹ تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم. ۱۱۰ تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم. ۱۱۱ فصل پنجم: ۱۱۲ نتیجه گیری.. ۱۱۲ نتایج این تحقیق.. ۱۱۳ نتیجه فرضیه اول: ۱۱۳ نتیجه فرضیه دوم. ۱۱۴ نتیجه فرضیه سوم. ۱۱۵ نتیجه فرضیه چهارم. ۱۱۶ نتیجه فرضیه پنجم. ۱۱۷ ارائه پیشنهادات : ۱۱۸ منابع و مأخذ: ۱۲۵ پیوست: ۱۲۶

 • پایان نامه حق و صدق

  پایان نامه حق و صدق دانلود فایل [3]

 • تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو

  تحقیق مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو,مقاله مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو دانلود فایل مشخصات و ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سكونتگاههای خودرو بر خلاف دیدگاهها و نظریات اولیه كه سكونتگاههای حاشیه ای…

 • مقاله مدیریت ورزشی(لاتین)

  Sports Management,مدیریت ورزشی,مقاله انگلیسی مدیریت ورزشی,مقاله مدیریت ورزشی,مقاله مدیریت ورزشی(لاتین) دانلود فایل مقاله انگلیسی مدیریت ورزشی چکیده: Sports Management Can Sports Management Stop Steroid Use? Sports Management Approach to Stopping the Use of Steroids In the months prior to this…

 • پایان نامه بینایی سه‌بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی

  بینایی سه‌بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی,پایان نامه بینایی سه‌بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی,پروژه بینایی سه‌بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی,تحقیق بینایی س,دانلود بینایی سه‌بعدی با استفاده…

 • پایان نامه سیگنال ها و پروتکل ها

  پایان نامه سیگنال ها و پروتکل ها دانلود فایل پایان نامه سیگنال ها و پروتکل ها مقدمه تاریخچه و روند تشكیل پروتكل TCP/IP در ابتدا شبكه ها به صورت جداگانه فعالیت می كردند  و چیزی به عنوان شبكه WAN وجود…