ارزیابی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از ان

ارزیابی,ارزیابی نقش فضاهای سبز شهری و بهینه سازی استفاده شهروندان از ان,بهینه,تحقیق,دانلود,سبز,شهری,فضا,مقاله,نقش

دانلود فایل

امروزه مفهوم شهرها بدون فضای سبز در اشكال گوناگون آن، غیرقاب لتصور است .گسترش شهرها باعث تشدید عوارض توسعة شهری ب یرویه و ناپایدار شده است، كه تشدید آلودگی های محیطی از مهم ترین این عوارض به شمار م یآیدكه خود زمینه ساز از بین رفتن فضاهای سبز درو نشهری و تغییر كاربری این گونه اراضی است.این گسترش فناوری آنچنان در روان واحساس بشر قرن بیست ویكمی آثار نامطلوب گذاشته كه همبستگی ذاتی و دیرینة انسان ها با طبیعت ب هجدایی كشیده شده وآثار آن در انسا ن خموده، عصبی و به ظاهر متحرك نمایان شده است ویگانه و جه پیونددهندة بین انسان و طبیعت، پناه بردن انسان به دامان فضاهای سبز عمومی و پارك های شهری است .اهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حد است كه امروزه وجود این كاربری به عنوان یكی ازشاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می آید.هدف این تحقیق ارزیابی كیفی نقش پار كها و فضاهای سبز شهری و بهینه سازی قابلیت های استفاده شهروندان از آن در شهركرد است كه به صورت موردی پارك لاله و ملت در این شهر مورد بررسی قرار می گیرد.روش انجام تحقیق به صورت اسنادی -تحلیلی و پیمایشی است و بخش اعظم اطلاعات به صورت توزیع پرسشنامه بین مراجعان به پارك اخذ شده و تحلیل نهایی برروی آن صورت گرفته است.یافته های تحقیق نشان می دهند كه پارك ها و فضاهای سبز شهری از مهم ترین عوامل مؤثر در شكل دهی به پایداری اجتماعی و همبستگی های شهری اند ولی عواملی مانند مشكلات زندگی شهری، ایمنی پارك و فضاهای سبز، امنیت و متناسب نبودن امكانات مورد نیاز برای گرو ههای مختلف سنی و جنسی دراین مكان ها از جمله عوامل كاهش تمایل شهروندان برای استفاده از این عرصه ها م یباشند.

 • فلو چارت خط تولید فیبر

  فلو چارت خط تولید فیبر,فیبر,نشاسته دانلود فایل

 • تحقیق منشآت خاقانی

  تحقیق منشآت خاقانی,منشآت خاقانی دانلود فایل تحقیق منشآت خاقانی مقدمه اگر چه خاقانی شاعری است قصیده سرا و بیشتر به سرودن شعر پرداخته است اما، نوشتن نامه ها با عنوان منشأت چیره دستی خویش را در هنر نویسندگی بر همعصران…

 • پایان نامه بررسی و مقایسه روشهای مختلف کاهش PAR در OFDM

  پایان نامه بررسی و مقایسه روشهای مختلف کاهش PAR در OFDM دانلود فایل پایان نامه بررسی و مقایسه روشهای مختلف کاهش PAR در OFDM چکیده:  مدولاسیون چند حاملی OFDM به دلیل ویژگی های خوبی که برای ارتباطات بی سیم دارد…

 • گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشكاری و اجرای خدمات بازرسی

  اجرا,جوشكاری,خدمات بازرسی,دانلود گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشكاری و اجرای خدمات بازرسی,فرآیند,کاراموزی اجرای فرآیندهای جوشكاری و اجرای خدمات بازرسی,کارورزی اجرای فرآیندهای جوشكاری و اجرای خدمات بازرسی,گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشكاری و اجرای خدمات بازرسی,گزارش کاراموزی اجرای فرآیندهای جوشكاری و اجرای خدمات…

 • كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها

  كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها,كتابخانه های تمدن اسلامی,كتابخانه های مساجد,معرفی برخی از كتابخانه های عمومی دوران اسلامی دانلود فایل [3]